De Database-engine Opent Of Schrijft Niet Naar Het Bestand Van Een Persoon


Repareer uw computer binnen enkele minuten, op een gemakkelijke en veilige manier. Klik hier om te downloaden.

In deze blog-distributie beschrijven we enkele mogelijke oorzaken die de meeste kunnen verhinderen dat de database-engine wordt geopend of naar een bestand wordt gepost, en vervolgens bieden consumenten enkele mogelijke oplossingen die kopers kunnen proberen om deze aandoening op te lossen.Dit is een Microsoft 365 suit-tenant met apps die zijn opgenomen in een nieuwe Professional-editie en hoger of afzonderlijk op de markt zijn. Microsoft Access slaat gegevens op in zijn eigen formaat op basis van de Access Database Engine (voorheen de Jet Database Engine).

Hoe kan ik een beschadigd see-bestand repareren?

Selecteer mijn compacte database en herstelhulpmiddel om er toegang toe te krijgen Open de Access-app. Selecteer de tabbladen Databasehulpmiddelen. Klik vervolgens op het tabblad “Werkdatabase comprimeren en repareren”. Er verschijnt een databasevenster om u te helpen bij het comprimeren, hieruit kunt u ook een goed gegevensbronbestand kiezen om te herstellen.

“De Microsoft Office Access-database-engine mag niet worden blootgesteld aan of geschreven naar hetzelfde bestand ”. Het is al exclusief door een andere gebruiker geleverd en voor jou ontworpen kijktoestemming is rechtstreeks vereist om gegevens te schrijven.” in Econ.Open();

Hoe repareer ik de Microsoft Access-database-engine?

Kies Bestand > Opties.Selecteer in uw huidige dialoogvenster Toegangsopties de optie Huidige database.Analyseer in het gedeelte Toepassingsopties het selectievakje “Comprimeren wanneer het zoekveld wordt gesloten”.Selecteer OK.Sluit en heropen die collectie om de optie in werking te laten treden.

openbare subklasse van LBMIS1New System:.Web.UI.Page  OledbVerbinding Econ;  SqlVerbinding;  stringConstr, query, sqlconn;  besproken void Page_Load (objectafzender, EventArgs e)      eigen zieke ExcelConn (FilePath string)      Constr is string.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=0;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES;""", FilePath);    Econ = nieuweling OleDbConnection(constr);    lege privé verbinding()      sqlconn is gelijk aan ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;    scam = nieuwe SqlConnection(sqlconn);    vermijd privé InsertExcelRecords (FilePath string)      ExcelConn (pad_naar_bestand);    De query is string.Format("Selecteer [Naam],[Plaats],[Adres],[Label] FROM [0]", "Blad1$");    OleDbCommand Ecom = nieuwe OleDbCommand (Query, Econ);    Economie.Open();    DataSet ds impliceert newDataSet();    OleDbDataAdapter oda = schone OleDbDataAdapter(Query, Econ);    Economie.Sluiten();    ode.Fill(ds);    DataTable Exceldt = ds.Tables[0];    Verbinding();    // Maak een uitstekend object van SqlBulkCopy    SqlBulkCopy objbulk is gelijk aan nieuwe SqlBulkcopy(con);    // Geef de focus op tafel een naam    objbulk.DestinationTableName = "Werknemers";    // Kolomtoewijzingstabel    objbulk.ColumnMappings.Add ("Naam", "Naam");    objbulk.ColumnMappings.Add ("Stad", "Stad");    objbulk.ColumnMappings.Add ("Adres", "Adres");    objbulk.ColumnMappings.Add("Label", "Label");    // Voeg reguliere gegevensrecords in de database in    einde.Open();    objbulk.WriteToServer(Exceldt);    tegen Sluiten();    ingediend void Button1_Click (object afzender, EventArgs e)      Thread CurrentFilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName);    PlakkenExcelRecords(CurrentFilePath);  

Deze inhoud en alle gerelateerde couponbroncodebestanden zijn gelicentieerd onder The Code Project Open License (CPOL)

Ik heb geprobeerd de passcard over te zetten naar de database. Ik heb genoeg van de volgende code, dus ik krijg de tekortkoming “

De Microsoft Access-database-engine heeft geen toegang tot het bestand ”. Het is eerder geopend in exclusieve modus via een andere gebruiker, of u heeft goedkeuring nodig om er zeker van te zijn dat u de gegevens kunt bekijken en opnemen. Excel

database-engine kan een bepaald bestand niet openen of er niet naar schrijven

het canvas wordt nergens geopend als ik de code uitvoer..

Wat ik tevergeefs heb geprobeerd te doen:

privé ExcelConn (String FilePath) constr = string.Format(@”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=0;Extended Properties=””Excel 12.0 Xml;HDR=YES;”””, FilePath); Econ = nieuwe OleDbConnection(constr);privé seksuele afwijzing van InsertExcelRecords(string.FilePath) ExcelConn (pad_naar_bestand); De zorg is gelijk aan string.Format(“Select [Account_name],[Key_Risks],[Mitigation_Plan],[Contingency_plan],[Status_in_detail],[Flag],[Rdate],[LableDate],[Pool_name],[Group_name] , [Laatste update] VANAF [0]”, “Blad1$”); Ecom oledbcommand = frisse nieuwe OleDbCommand (Query, Econ); Economie.Open(); DataSet = nintendo ds lite Progressive DataSet(); OleDbDataAdapter oda = nieuwe OleDbDataAdapter(Query, Econ); Economie.Sluiten(); ode.Fill(ds); Exceldt-inhoudstabel is ds.Tables[0]; Frauduleuze SqlConnection = nieuwe SqlConnection(cs); SqlBulkCopy objbulk.= nieuwe SqlBulkCopy(con); objbulk.DestinationTableName is toevallig “ERP_Mgmt”; objbulk.ColumnMappings.Add(“Accountnaam”, “Accountnaam”); objbulk.ColumnMappings.”Key_Risks”); add(“key_risks”, objbulk.ColumnMappings.Add(“Mitigation_Plan”, “mitigation_plan”); objbulk.ColumnMappings.”Noodplan”); add(“Noodplan”, objbulk.ColumnMappings.Add(“Status_in_detail”, “status_in_detail”); objbulk.ColumnMappings.Add (“Indicator”, “Indicator”); objbulk.ColumnMappings.”Rdate”); add(“rdate”, objbulk.ColumnMappings.Add(“LableDate”, “LableDate”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Poolnaam”, “Poolnaam”); objbulk.ColumnMappings.Add(“groepsnaam”, “groepsnaam”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Laatste update”, “Laatste update”); einde.Open(); objbulk.WriteToServer(Exceldt); tegen Sluiten();Beschermde ongeldige e-mailer, button1_click (EventArgs e object){
database voertuig engine kan niet openen of schrijven op weg naar het bestand

Doet uw computer het? Loopt het langzaam, crasht het constant of werkt het gewoon niet meer zoals vroeger? Maak je geen zorgen - er is een oplossing. Klik hier.

The Database Engine Cannot Open Or Write To The File
Ядро базы данных не может открыть или просто записать файл
Le Moteur De Base De Données Ne Peut Pas Débloquer Ou écrire Dans Le Fichier
O Mecanismo De Diretório Não Pode Abrir Ou Distribuir Para O Arquivo
El Motor De Información No Puede Abrir Ni Anotar En El Archivo
Il Motore Del Database Non Può Aprire O Scrivere Sul File
Die Datenbank-Engine Darf Unsere Eigene Datei Nicht öffnen Oder Schreiben
Indexmotorn Kan Inte öppnas Eller Läggas Ner I Filen
데이터베이스 엔진이 의심할 여지 없이 파일을 열거나 쓸 수 없습니다.