Silnik Informacji Nie Może Otwierać Ani Pisać, Aby Naprawdę Był Plik


Napraw swój komputer w kilka minut, w łatwy i bezpieczny sposób. Kliknij tutaj, aby pobrać.

W takim poście na blogu opisujemy kilka prostych przyczyn, które mogą uniemożliwiać wszystkiemu silnik bazy danych najpierw lub zapis do pliku< /a>, a ponadto podajemy kilka możliwych kroków, które możesz spróbować usunąć lub nawet poprawić ten problem.Jest to dzierżawca pakietu Microsoft 365 z dołączonymi aplikacjami. w wydaniach Professional i wskazane lub sprzedawane osobno. Dane sklepu Microsoft Access w zastrzeżonym formacie umieszczonym w aparacie bazy danych Access (dawniej Jet Database Engine).

Jak naprawić uszkodzony plik dostępu?

Wybierz moją kompaktową bazę danych i w rezultacie narzędzie do odzyskiwania, aby uzyskać do niej dostęp Otwórz aplikację Access. Wybierz kartę Narzędzia bazy danych. Następnie kliknij zakładkę „Kompresuj, ale napraw bazę danych”. Pojawi się okno główne bazy danych, które pomoże ci zakontraktować, z którego możesz wybrać świetny, dobry plik bazy danych do przywrócenia.

“Aparat bazy danych Microsoft Office Access nie powinien być w ogóle otwierany ani zapisywany w ogólnie ten sam plik „”. Zawsze był już dostarczany wyłącznie przez innego kupującego i dla Ciebie do zapisu danych wymagane są uprawnienia do przeglądania.” w Econ.Open();

Jak odnowić aparat bazy danych Microsoft Access?

Wybierz Plik > Opcje.W formularzu zgody w oknie dialogowym Opcje dostępu wybierz opcję Bieżąca baza danych.W sekcji Opcje aplikacji zaznacz pole wyboru „Kompresuj po zamknięciu bieżącego pola wyszukiwania”.Wybierz OK.Zamknij w połączeniu z ponownym otwarciem kolekcji, aby usługa zaczęła obowiązywać.

publiczna podklasa LBMIS1New System:.Web.UI.Page  Oledb Połączenie Ekon;  Połączenie Sql;  stringConstr, zapytanie, sqlconn;  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)      specjalny nieprawidłowy ExcelConn (ciąg FilePath)      Constr is string.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Źródło danych=0;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=TAK;""", FilePath);    Econ = nowy OleDbConnection(constr);    puste połączenie indywidualne()      sqlconn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;    oszustwo jest równoznaczne z nowym SqlConnection(sqlconn);    unikaj prywatnych InsertExcelRecords (ciąg FilePath)      ExcelConn (ścieżka_do_pliku);    Zapytanie ma zwykle postać string.Format("Wybierz [Nazwa],[Miasto],[Adres],[Etykieta] Z [0]", "Arkusz1$");    OleDbCommand Ecom = nowy OleDbCommand (zapytanie, Econ);    Ekonomia.Otwarta();    DataSet ds zwykle oznacza newDataSet();    OleDbDataAdapter oda = czysty OleDbDataAdapter (zapytanie, Econ);    Ekonomia.Zamknij();    ode.Wypełnij(ds);    DataTable Exceldt = ds. Tabele[0];    Połączenie();    // Utwórz obiekt z SqlBulkCopy    SqlBulkCopy objbulk = new SqlBulkcopy(con);    // Nazwij tabelę docelową    objbulk.DestinationTableName to „Pracownicy”;    // Tabela mapowania kolumn    objbulk.ColumnMappings.Add("Nazwa", "Nazwa");    objbulk.ColumnMappings.Add("Miasto", "Miasto");    objbulk.ColumnMappings.Add("Adres", "Adres");    objbulk.ColumnMappings.Add("Etykieta", "Etykieta");    // Wstaw rekordy tabeli danych do określonej bazy danych    koniec.Otwórz();    objbulk.WriteToServer(Exceldt);    oszustwo Zamknij();    przechowywane void Button1_Click (nadawca wiadomości e-mail obiektu, EventArgs e)      Wątek CurrentFilePath = Ścieżka.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName);    PasteExcelRecords (bieżąca ścieżka do pliku);  

Ta zawartość tekstowa i wszystkie powiązane kody formularzy kuponów i pliki są objęte licencją The Code Project Open License (CPOL)

Wymeldowałem się, aby zaimportować przepustkę do mojej bazy danych. Mam dość mojego kodu poniżej, więc otrzymuję cały błąd „

Program bazy danych Microsoft Access nie może otworzyć pliku „”. Został już otwarty w trybie najwyższej jakości przez innego użytkownika lub musisz mieć uprawnienia do wykonania kilku hwtedy możesz przeglądać i rejestrować główne dane. Excel

baza danych samochód nie może otworzyć lub zapisać w pliku

płótno nie otwiera się nigdzie, gdy uruchamiam jego kod.

Co próbowałem bezskutecznie:

prywatny ExcelConn (String FilePath) constr equals string.Format(@”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=0;Extended Properties=””Excel 12.0 Xml;HDR=TAK;”””, FilePath); Econ = powstający OleDbConnection(constr);prywatne odrzucenie InsertExcelRecords(string.FilePath) ExcelConn (ścieżka_do_pliku); Zapytanie jest równoważne, aby upewnić się, że ciąg.Format(“Wybierz [Nazwa_konta],[Kluczowe_ryzyka],[Plan_łagodzenia],[Plan_kontyngentu],[Status_w_szczegółach],[Flaga],[Rdate],[LableDate],[Nazwa_puli]”, [Nazwa_grupy] , [Ostatnia aktualizacja] Z [0]”, “Arkusz1$”); Ecom oledbcommand = new OleDbCommand (zapytanie, Econ); Ekonomia.Otwarta(); Zestaw Danych = ds Progresywny Zestaw Danych(); OleDbDataAdapter oda = nowy OleDbDataAdapter(Query, Econ); Ekonomia.Zamknij(); ode.Wypełnij(ds); Tabela danych Exceldt to ds.Tables[0]; Fałszywe SqlConnection = najnowszy SqlConnection(cs); SqlBulkCopy objbulk.= new SqlBulkCopy(con); objbulk.DestinationTableName to „ERP_Mgmt”; objbulk.ColumnMappings.Add(“Nazwa konta”, “Nazwa konta”); objbulk.ColumnMappings.”Key_Risks”); add(“key_risks”, objbulk.ColumnMappings.Add(“Mitigation_Plan”, “Mitigation_plan”); objbulk.ColumnMappings.”Plan awaryjny”); add(“Plan awaryjny”, objbulk.ColumnMappings.Add(“Status_in_detail”, “status_in_detail”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Wskaźnik”, “Wskaźnik”); objbulk.ColumnMappings.”Rdate”); add(“rdate”, objbulk.ColumnMappings.Add(“LableDate”, “LableDate”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Nazwa puli”, “Nazwa puli”); objbulk.ColumnMappings.Add(“nazwa grupy”, “nazwa grupy”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Ostatnia aktualizacja”, “Ostatnia aktualizacja”); koniec.Otwórz(); objbulk.WriteToServer(Exceldt); con Zamknij();Chroniony void sender, button1_click(EventArgs e object){
silnik bazy danych nie może otworzyć się przez zapis do pliku

Czy Twój komputer działa? Czy działa wolno, ciągle się zawiesza, czy po prostu nie działa tak, jak kiedyś? Cóż, nie martw się - jest rozwiązanie. Kliknij tutaj.