Indexmotorn Kan Inte öppnas Eller Läggas Ner I Filen


Reparera din dator på några minuter, det enkla och säkra sättet. Klicka här för att ladda ner.

Särskilt blogginlägg beskriver vi en möjlig orsak som kan förbjuda databasmotorn att öppna eller skriva till din egen fil a>, och sedan tillhandahåller vi några tänkbara korrigeringar som du kan prova så att du kan lösa det här problemet.Detta är den Microsoft 365-svithyresgästen med paket som ingår i Professional-utgåvorna såväl som ovan eller säljs separat. Microsoft Access lagrar data i sin proprietära fil baserad på Access Database Engine (tidigare Jet Database Engine).

Hur fixar jag en specifik skadad åtkomstfil?

Välj min kompakta webbplats och återställningsverktyg för att komma in på den Öppna Access-appen. Välj ofta fliken Databasverktyg. Sedan fliken “Komprimera och reparera databas”. Ett datafönster kommer att visas för att hjälpa din organisation att komprimera, från vilket du kan sluta en bra databasfil vid återställning.

“Microsoft Office Access-databasmotorn bör inte öppnas eller på papper för att samma fil ”. Den tillhandahålls redan exklusivt av en extra användare och för dig view concur krävs för att skriva data.” i hela Econ.Open();

Hur reparerar jag Microsoft Access-databasmotorn?

Välj Arkiv > Alternativ.I diskussionsrutan Åtkomstalternativ väljer du Aktuell databas.I avsnittet Programalternativ markerar du kryssrutan “Komprimera eftersom sökrutan stängs”.Välj OK.Stäng och öppna samlingen igen för för närvarande att alternativet träder i kraft.

offentlig underklass bland LBMIS1New System:.Web.UI.Page  OledbConnection Econ;  SQLConnection;  stringConstr, query, sqlconn;  skyddad void Page_Load(objekt e-postmeddelande, EventArgs e)      egen ogiltig ExcelConn(FilePath-sträng)      Constr var string.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Datakälla=0;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES;""", FilePath);    Econ = new OleDbConnection(constr);    tillgänglig privat anslutning()      sqlconn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString;    fraud = new SqlConnection(sqlconn);    undvik oberoende InsertExcelRecords(FilePath-sträng)      ExcelConn (sökväg_till_fil);    Förhöret är string.Format("Välj [Namn],[Stad],[Adress],[Etikett] FRÅN [0]", "Sheet1$");    OleDbCommand Ecom = new OleDbCommand(Query, Econ);    Economy.Open();    DataSet ds verkar indikera newDataSet();    OleDbDataAdapter oda = hygienisk OleDbDataAdapter(Query, Econ);    Economy.Close();    ode.Fill(ds);    DataTable Exceldt = ds.Tables[0];    Förbindelse();    // Skapa ett objekt från SqlBulkCopy    SqlBulkCopy objbulk = new SqlBulkcopy(con);    // Namnge måltabellen    objbulk.DestinationTableName motsvarar "Anställda";    // Kolumnmappningstabell    objbulk.ColumnMappings.Add("Namn", "Namn");    objbulk.ColumnMappings.Add("Stad", "Stad");    objbulk.ColumnMappings.Add("Adress", "Adress");    objbulk.ColumnMappings.Add("Etikett", "Etikett");    // Infoga datatabellposter i din databas    end.Open();    objbulk.WriteToServer(Exceldt);    oärlig Close();    lagrad void Button1_Click(objektavsändare, EventArgs e)      Thread CurrentFilePath = Path.GetFullPath(FileUpload1.PostedFile.FileName);    PasteExcelRecords(CurrentFilePath);  

Det här innehållet och alla relaterade källkoder och filer för reklamkod finns i ordning under The Code Project Open License (CPOL)

Jag upplevde att importera lösenkortet direkt till databasen. Jag är trött liksom på koden nedan så jag får felet “

Microsoft Access-informationsmotorn kan inte öppna historiken ”. Den har redan öppnats i exklusivt läge av en annan användare, eller kanske behöver du tillstånd för att garantera att du kan se och notera data. Excel

databasmotor kan inte öppna eller skapa innehåll till filen

duken är istället för att öppnas var som helst när jag kör vanligtvis koden..

Vad jag har försökt för att absolut misslyckas:

privat ExcelConn(String FilePath) constr motsvarar string.Format(@”Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Datakälla=0;Extended Properties=””Excel 12.0 Xml;HDR=YES;”””, FilePath); Econ motsvarar ny OleDbConnection(constr);privat avvisning av InsertExcelRecords(string.FilePath) ExcelConn (sökväg_till_fil); Frågan är likvärdig och sträng.Format(“Välj [Kontonamn],[Key_Risks],[Mitigation_Plan],[Contingency_plan],[Status_in_detail],[Flagga],[Rdate],[LableDate],[Pool_name],[Group_name] , [Senaste uppdatering] FRÅN [0]”, “Sheet1$”); Ecom oledbcommand = new OleDbCommand(Query, Econ); Economy.Open(); DataSet = ds Progressive DataSet(); OleDbDataAdapter oda = helt ny OleDbDataAdapter(Query, Econ); Economy.Close(); ode.Fill(ds); Exceldt datatabell är verkligen ds.Tables[0]; Bedräglig SqlConnection är lika med ny SqlConnection(cs); SqlBulkCopy objbulk.= senaste SqlBulkCopy(con); objbulk.DestinationTableName är “ERP_Mgmt”; objbulk.ColumnMappings.Add(“Kontonamn”, “Kontonamn”); objbulk.ColumnMappings.”Key_Risks”); add(“key_risks”, objbulk.ColumnMappings.Add(“Mitigation_Plan”, “mitigation_plan”); objbulk.ColumnMappings.”Nödplan”); add(“Beredskapsplan”, objbulk.ColumnMappings.Add(“Status_i_detalj”, “status_i_detalj”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Indikator”, “Indikator”); objbulk.ColumnMappings.”Rdate”); add(“rdate”, objbulk.ColumnMappings.Add(“LableDate”, “LableDate”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Poolnamn”, “Poolnamn”); objbulk.ColumnMappings.Add(“gruppnamn”, “gruppnamn”); objbulk.ColumnMappings.Add(“Senaste uppdatering”, “Senaste uppdatering”); end.Open(); objbulk.WriteToServer(Exceldt); minus Stäng();Skyddad ogiltig avsändare, button1_click(EventArgs u-objekt){
databasmotor kan inte exponera eller skriva till filen

Reagerar din dator? Går den långsamt, kraschar ständigt eller fungerar den bara inte som den brukade? Tja, oroa dig inte - det finns en lösning. Klicka här.

The Database Engine Cannot Open Or Write To The File
Ядро базы данных не может открыть или просто записать файл
Le Moteur De Base De Données Ne Peut Pas Débloquer Ou écrire Dans Le Fichier
De Database-engine Opent Of Schrijft Niet Naar Het Bestand Van Een Persoon
O Mecanismo De Diretório Não Pode Abrir Ou Distribuir Para O Arquivo
El Motor De Información No Puede Abrir Ni Anotar En El Archivo
Il Motore Del Database Non Può Aprire O Scrivere Sul File
Die Datenbank-Engine Darf Unsere Eigene Datei Nicht öffnen Oder Schreiben
데이터베이스 엔진이 의심할 여지 없이 파일을 열거나 쓸 수 없습니다.